Skip to main content

Structuur

Het is belangrijk als aspirant-jager om over een grondige basiskennis te beschikken. Daarom start de theoriecursus met een introductie tot het vakjargon: jachtterminologie. Op die manier kan je alle begrippen in de volledige cursus begrijpen en toepassen.

Binnen de examenvakken komt ‘Wild’ als eerste aan bod, omdat dit het grootste en belangrijkste onderdeel is. Een tweede, niet te onderschatten module gaat over ‘wapens en munitie’, gevolgd door de module ‘wetgeving’. Die module behandelen we het laatst, omdat het belangrijk is dat je over een grondige basiskennis beschikt om de regelgeving ter degen te begrijpen.

Afgesloten wordt er met een specifieke voorbereiding op de Examensituatie met meer uitleg rond het verloop van het examen (timing, organisatie), maar ook een hulp bij de analyse van de  Vragenstructuur en de typevragen.

Structuur

De ongeveer 65 lessen worden samengebracht in weekunits. Die zoals de naam zegt een pakket uitmaakt voor één studieweek. Hiernaast een (printable) schema met de samenhang van de Examenvakken (3), Weekunits (17) en Lessen (65).

Lessen

De lessen behandelen meestal de leerstof aangaande één wildsoort of topic.

Elke reguliere les (wild, wapens, …) bestaat uit dezelfde structuur:

  • Inleiding: basistekst van het onderwerp, schetsen van de leefomgeving, – door samenvatting of video
  • Terminologie Woordenlijst per onderwerp
  • Studeren: een punt per punt oplijsting van de te kennen elementen
  • Kennen: Samenvatting, Overzicht (samenhang met eventueel andere topics , bv Haas-Konijn), Determinatietabellen
  • Oefenen: Q&A modules, fotovragen

Chat openen
Stel een vraag.