Skip to main content

Referenties

Perfect initiatief! In deze tijden van internet toegang voor iedereen, online cursussen, e-learning etc. is het bijna onbegrijpelijk dat de jachtopleiding in Vlaanderen hier zo lang op heeft moeten wachten. Vooral de modules ‘testvragen’ en ‘proefexamens’ zijn precies wat de hedendaagse student wil vinden. Na het doornemen van de theorie zijn dit ideale hulpmiddelen om te testen, zelfs op reëel examenniveau, waar je staat. De module ‘fotovragen’ is zo mogelijk nog interessanter, zeker voor de beginnende jager/natuurbelever die hiermee vooral op herkenning en determinatie kan oefenen. Onmisbaar om te groeien naar de juiste attitude als jager. Het pakket fotovragen mag zeker nog een flink stuk uitgebreid worden.

Jef SchrijversOud-directeur Hubertusvereniging Vlaanderen vzwOud-hoofdredacteur ‘De Vlaamse Jager’Oud-lesgever grofwildsoorten IJO vzwSecretaris Antwerpse Jagersvereniging vzwCo-auteur Jachtcodex 2012Bestuurslid van diverse WBE’sOrganisator/examinator DMQ Level 1 en Level 2 in BelgiëApproved Witness bij BASC voor DSC1 en DSC2

Het is in het belang van de Vlaamse jagerij dat zij gevoed wordt met vers bloed. Elk initiatief dat de kandidaat helpt om de moeilijke klif van het officiële jachtexamen te overwinnen moet dan ook worden aanbevolen en zelfs toegejuicht. De online opleiding die door jachtexamen.be wordt aangeboden is dan ook een verrijking. Het feit dat ik daarbij ook mijn steentje mag bijdragen in het kader van het vak wetgeving doet niets af van mijn positieve beoordeling.

Mr. Tonny De BouvryAdvocaat
Auteur van het handboek jachtregelgeving – Jacht in Vlaanderen
Jurist gespecialiseerd in de jachtregelgeving en de wapenwetgeving
Lesgever Wetgeving bij het Instituut voor de Jachtopleiding
Revisor van de module Wetgeving binnen de online voorbereiding – jachtexamen.be
Oud-voorzitter van de Hubertusvereniging Vlaanderen – afdeling Oost-Vlaanderen

Eindelijk een gebruiksvriendelijk en didaktisch verantwoord leermiddel om aspirant-jagers (alsook andere natuurliefhebbers) de gepaste deskundigheid inzake jacht aan te bieden maar ook de nodige kennis om zich voor te bereiden op het officiële jachtexamen. Dit demokratisch initiatief zal ongetwijfeld uitgroeien tot een onmisbaar instrument ten bate van duurzame jacht en faunabeheer in Vlaanderen, en verdient daarom de volle steun van alle instanties.

Dr. Yves LecocqDr. in de Veeartsenijkunde
Mede-initiator van de jachtopleiding en het jachtexamen in België
Co-auteur van het standaardwerk „Jagen“ alsook van „Voor en na het Jachtexamen“
Effectief lid Jachtexamencommissie
Effectief lid MINA Raad
Voorzitter Limburgse Jagers Vereniging
Secretaris-Generaal (1983/2014) Europese jagersfederatie FACE

Als boerendochter en veearts hebben de jacht en de natuur me altijd al geïnteresseerd.
Toch heb ik nog niet zo lang mijn jachtverlof, maar die heb je ook niet nodig om het veld in te trekken en van de flora en fauna te genieten.
Tijdens de opleiding voor het jachtexamen heb ik veel gehad aan de website hunting.be. Jachtexamen.be is een heel goed intiatief, niet alleen voor de jager in opleiding maar voor iedere natuurliefhebber. De informatie is volledig, goed uitgelegd, to the point en goed geïllustreerd.
Zeker de proefexamens zijn een goed hulpmiddel om je kennis te testen en je voor te bereiden op het jachtexamen.

Een superinitiatief waar heel veel aspirant jagers blij mee zullen zijn!
Aan allen die meegewerkt hebben aan Jachtexamen, een dikke proficiat !!

Dr. Greet SymonsDierenarts UGent
Dierenartsenpraktijk Berg en Dal

Dierenarts van opleiding met interesse voor de natuur was ik bij de eerste lichting die 34 jaar terug het jachtexamen heeft afgelegd.
Het examen bestond toen uit een louter theoretisch gedeelte waarbij het boek “De jacht in België” van de hand van Ir. Jos M.L. Swartenbroekx, onze enige leidraad was, een echte gids voor allen die met de jacht en natuur begaan zijn.
Ondertussen is er veel veranderd en werd het jachtexamen ook terecht uitgebreid met een practische proef.
Gelet op de complexiteit van de te leren materie en het zeer uitgebreid lessenpakket kan ik niet anders dan het huidig initiatief “jachtexamen.be” toejuichen als online voorbereiding op het jachtexamen.
Het toont de zaken op een heldere, aanschouwelijke en duidelijke manier waarbij wordt gefocust op hetgeen je werkelijk moet kennen om te slagen in het jachtexamen.
Zeer interessant en leerrijk zijn de proefexamens samengesteld met dezelfde structuur als het officiële jachtexamen.
Het leidt geen twijfel dat de cursus jachtexamen-praktijk, die nog in voorbereiding is, op dezelfde practische en aanschouwelijke leest zal geschoeid zijn.
Ik kan dan ook niet anders dan dit initiatief sterk aanbevelen daar het zeker zal helpen tot het vormen van weidelijke jagers die weten waarmee ze bezig zijn.

Dr. A. DestickereDierenarts
Ere-Adviseur-generaal van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Gewezen bestuurslid HVV West-Vlaanderen en mede-afnemer van de practische proeven van het jachtexamen.

EINDELIJK ? prachtig initiatief voor de jachtopleiding, Jan proficiat. Heel duidelijk gebracht trouwens en ook zo opgebouwd.

Rudi Van DecraenVoorzitter Antwerpse Jagersvereniging
Voorzitter Hubertus Vereniging Vlaanderen

Zeker geen slecht idee. Knap! Ik heb net de proefles bekeken… erg goed… er staat de essentie, net wat je moet kennen… een goede samenvatting… m.a.w. je kan je op een minimum aan tijd voorbereiden…

In deze digitale wereld zeker een erg goed idee!! Zeker voor mensen met weinig tijd.
Knap gedaan!

Dr. Luc KrolsPh.D., MBA
Voorzitter La Fidilité-Constantia – een traditie van handboogschieten sinds 1825

Sinds kort wordt Jachtexamen.be vermeld op de website van het ANB bij de Voorbereiding van het Jachtexamen.

ANB – Agentschap Natuur en Bos
Chat openen
Stel een vraag.