Skip to main content

Inhoud

De te studeren vakken (Wild, Wapens, Wetgeving) zijn divers, en de leerstof is dan ook nog zeer uitgebreid. Daarom is een specifieke aanpak nodig, zeker als het de bedoeling is jullie slaagkansen te verhogen. De e-learning omgeving is daarin zeer geschikt met de specifieke mogelijkheden van video, interactieve vragenmodules, …

Lesstructuur

De eerste indeling is in de examenvakken: Wild, Wapens, Wetgeving.
Binnen die vakken alles samen een 60-tal lessen: elke wildsoort, wapens, munitie, wetgeving, …
Per les dezelfde structuur: Inleiding, Terminologie, Studiemateriaal, Samenvattingen, Determinatietabellen.
En na de lessen de uitgebreide oefenmodules, Q&A, fotovragen, examens.

E-learning

Binnen Jachtexamen.be is duidelijk gekozen voor een e-learning omgeving. Een online platform is zeer geschikt met zeer uitgebreide media (750+ foto’s), de specifieke mogelijkheden van video (50+ video’s), interactieve vragenmodules, …

Didactische begeleiding

Maar ook didactische begeleiding.

De leerstof is opgedeeld in weekmodules. Optimale start eind december, met lesweken tot begin april. Daarna herhalingsweek, proefexamens.
Maar ook een aangepast curriculum: voor studenten met januari examens, voor ervaring jagers (die een apart getuigschrift nodig hebben), last minute aanpak, …
En dan zeker ook nog voorbereiding op het Examen: detail bespreking van het examenverloop, vragenanalyse, planning van de dag ervoor en de examendag.

Chat openen
Stel een vraag.