Archive | Jachtexamen

RSS feed for this section

Planning week units

Het juiste antwoord was:

A: Bok
B: Ram                   
C: StierNu gaan we deze week een andere toer op. We leren nu de volgende unit aandachtig, Het zwartwild

Veel succes!

Het Jachtexamen.be team

Planning – weekunits

Als we onze planning hebben aangehouden zitten we nu in lesunit 8 “ree/moeflon”.Een vraag om jullie even op te frissen:

Wat is de juiste benaming van een mannelijke moeflon?

A: Bok
B: Ram
C: Stier

Veel succes!
Het jachtexamen.be team

 

Info Jachtexamen

ANB logo

Examen

Het Jachtexamen bestaat uit een Theoretisch en Praktisch examen, ingericht door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Deze examens worden 1 maal per jaar georganiseerd: theorie in april, praktijk eind-augustus.
Meer info op de site van het ANB.

Voor deelname aan de examens moet apart ingeschreven worden respectievelijk voor begin maart en begin juni.

Theorie

 • Theorie examen: normaal laatste zaterdag van april
 • Inschrijven voor begin maart – via e-loket
  Kostprijs is 70 euro, te betalen aan ANB
 • Inschrijving
  • Via e-loket (instructie video)
  • Hou volgende bewijzen bij: bewijs van inschrijving en betalingsbewijs
  • Tussen 1 maand en 20 dagen voor het examen wordt een oproepingsbrief gestuurd
 • Verdere info: ANB

Praktijk

 • Praktijk examen: begin augustus 2020
 • Inschrijven voor 10 juni 2020 – aangetekend versturen
  Kostprijs is 180 euro, te betalen aan ANB
 • Verdere info: ANB

 

Voorbereiding

Er is geen verplichting om een specifieke voorbereiding te volgen.
De organiserende overheid vermeld op zijn website:
– www.natuurenbos.be/jachtexamen
onderaan de pagina

Voorbereiding
Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert zelf geen opleidingen.
Indien gewenst kun je contact opnemen met organisaties die wel een opleiding voorzien. Hun contactgegevens vind je hieronder.
 • www.jachtopleiding.be
 • www.jachtexamen.be

Hier staat geen enkele verplichting en staat jachtexamen.be netjes bij de mogelijke opleidingen.

Voorbereiding Theorie 2020

Op 25 april omstreeks 09u00 is het weer zover,… Het jaarlijks theoretisch jachtexamen te Gent. Hiervoor heb je eerste een goede kennis nodig en dus een goede voorbereiding. Via onze online theorielessen krijgt u een goed overzicht van alle soorten onderwerpen gaande van:

1. Inleiding
2. Haarwild
3. Veerwild
4.Eenden
5.Ganzen
6. Watervogels
7. Hertachtigen
8. Reewild, Moeflon
9. Kwartwild
10. Predatoren
11. Jachtpartners
12. Jachtpraktijk
13. Hagelgeweren
14. Kogelgeweren
15. Wetgeving & Jacht
16. Wetgeving-Administratie
17. Examen
18. Proefexamens

In ons cursusaanbod vindt u de juiste lesinhoud.
Wij wensen jullie alvast veel succes!

Het jachtexamen.be team

 

 

Examen Gekwalificeerd Persoon

favvAls Jager oogsten we het wild uit ons Jachtrevier. Hiermee brengen we dit wild in de voedselketen. Hiervoor dient het wild echter gekeurd te worden op de voedselveiligheid. Dit is de taak van de Gekwalificeerd Persoon (GP). Deze GP is een jager die daarvoor een examen succesvol afgelegd heeft.

Op 15 juni richt het FAVV een examen in voor Gekwalificeerd Persoon – FAVV – Examen GP.

 

Om de jagers die zich willen voorbereiden hebben we bij Jachtexamen.be een Cursus samengesteld.

De Cursus Gekwalificeerd Persoon is een voorbereiding op het officiële examen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het bevat alle officiële leerstof, geconfirmeerd en goedgekeurd door het FAVV. Maar verder aangevuld met honderden foto’s, instructieve video’s en vragenmodules van de examens van de vorige jaren.

Vooral de honderden foto’s maakt deze cursus een echte referentiewerk:

 • Belgian Wildlive Disease Society (BWDS), Paul Tavernier (Dierenarts)
 • Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), Margriet Montizaan (Landbouwingenieur)
 • Cours Grand Gibier, Michel Holemans – 22 augustus 2016
 • Jagen, Van In. Wommelgem – 20 februari 2014
 • Divere publicaties, E. Mertz – P. Zacherie – et al – 6 november 2016

Alle info en aanmelden voor de cursus – Jachtexamen – Cursus GP

De Laatste Week

De laatste week. Planning, Proefexamens en Practicals

Planning

Deze week goed plannen. Hoeveel tijd kan je nog besteden aan de voorbereiding. Minstens één volledige dag vrij nemen lijkt ons aangewezen. En dan afwegen hoeveel je nog gaat studeren, nieuwe leerstof of enkel herhalen.
Plan the work, work the plan.

Als je dan al moet kiezen hebben we enkele suggesties in onze eliminatielijst.
Zie hiervoor de pagina – Kiezen is een Keuze

Proefexamens

Wat jullie zeker kan helpen bij de voorbereiding is een simulatie van de examensituatie. Hiervoor hebben we op de site het examen van vorig jaar geplaatst (editie 2017).
Testvragen – Proefexamens

Wil je bijkomend alle vragenmodules, inclusief de fotovragen, ook nog de Theorie (samenvattingen, overzichten en determinatietabellen), en alle Proefexamens (inclusief het examen van vorig jaar, 2014), dat kan aan een speciale prijs.

Theorie en alle vragenmodules: Jachtexamen – Theorie-Proefexamens
Laatste week aanbieding: 20 euro – gebruik kortingbon code T1

Practicals

De kennis is natuurlijk belangrijk. Maar een deel van het slagen ligt ook in een goede voorbereiding.

Daarom deze week ook aandacht voor:

 • Voorbereiding aantekeningen – Jachtexamen Aantekeningen
 • Generale repetitie: organiseer ook een Simulatie van de examensituatie:
  • Samen met anderen
  • Identiek zoals het examen qua timing
  • Gebruik ook het standaard antwoordformulier

Maar vooral, geniet er van. De laatste week dat je alles over de jacht kan bestuderen.

keep-calm-and-enjoy-the-last-week

Nog 2 weken

 

Examenreglement

Allemaal al het examenreglement gelezen ?
Dan toch jullie aandacht voor artikel 15. De giscorrectie is terug, op halve kracht.

Begeleiding

In deze laatste weken zetten we ook enkele cruciale elementen van de voorbereiding publiek:

 • Vragenanalyse
  Hier een begeleiding om op basis van de vragen en antwoorden analyse te komen tot beter resultaat.
  En ook hints en tips bij de fotovragen analyse.
 • Examen 2017
  We hebben het examen van 2017 ook vrijgegeven, publiek voor iedereen.
  De andere 1.000+ vragen en alle voorgaande examens op de site – met week-korting
 • Planning van de Voorbereiding
  Plan the Work, Work the plan, specifiek voor de laatste weken gaan we nog wat verder in detail. Dé bedoeling is je stressniveau naar beneden te halen op het examen om plaats te maken voor je kennis.
 • Kiezen is een keuze
  Indien je een maand voor het examen nog niet alle eenden kan determineren of alle roofvogels kan benoemen is een 60 halen niet meer haalbaar. Maar 40 is ook voldoende.
  Je kan nog steeds slagen. Maar dan moet je wel kiezen.

Week Korting

Met nog een maand te gaan, daarom dit aanbod.
Per week dichter bij het examen verlagen we de prijs voor de modules van Jachtexamen·be, vooral dan de Proefexamens.

 • 4 weken voor het examen: 55 euro (40e korting)
 • 3 weken voor het examen: 40 euro
 • 2 weken voor het examen: 35 euro
 • 1 week voor het examen: 20 euro

Identieke aanbieding voor de Theorie module met hierin de handige samenvatting, overzichtstabellen en determinatietabellen.

Alle info en de kortingcodes – Week korting

deal-of-the-week

Referentie – Mr. Tonny De Bouvrie

Van een aantal personen, specialisten in de materie van het Jachtexamen ontvingen we Referenties.
– Jachtexamen Referenties

Een speciale van een advocaat, auteur, lesgever in de Jachtwetgeving.

Mr. Tonny De Bouvry

Het is in het belang van de Vlaamse jagerij dat zij gevoed wordt met vers bloed. Elk initiatief dat de kandidaat helpt om de moeilijke klif van het officiële jachtexamen te overwinnen moet dan ook worden aanbevolen en zelfs toegejuicht. De online opleiding die door jachtexamen.be wordt aangeboden is dan ook een verrijking. Het feit dat ik daarbij ook mijn steentje mag bijdragen in het kader van het vak wetgeving doet niets af van mijn positieve beoordeling.

Mr. Tonny De Bouvrie
Advocaat
Auteur van het handboek jachtregelgeving – Jacht in Vlaanderen
Jurist gespecialiseerd in de jachtregelgeving en de wapenwetgeving
Lesgever wetgeving in het Instituut voor de Jachtopleiding
Oud-voorzitter van HVV – afdeling Oost-Vlaanderen

Tonny De Bouvrie

Referenties

We mochten reeds enkele referenties ontvangen rond ons nieuw initiatief.
Jachtexamen Referenties
Maar deze van een gewaardeerd Dierenarts is toch speciaal.

Dr. André Destickere

Dierenarts van opleiding met interesse voor de natuur was ik bij de eerste lichting die 34 jaar terug het jachtexamen heeft afgelegd.
Het examen bestond toen uit een louter theoretisch gedeelte waarbij het boek “De jacht in België” van de hand van Ir. Jos M.L. Swartenbroekx, onze enige leidraad was, een echte gids voor allen die met de jacht en natuur begaan zijn.
Ondertussen is er veel veranderd en werd het jachtexamen ook terecht uitgebreid met een practische proef.
Gelet op de complexiteit van de te leren materie en het zeer uitgebreid lessenpakket kan ik niet anders dan het huidig initiatief “jachtexamen.be” toejuichen als online voorbereiding op het jachtexamen.
Het toont de zaken op een heldere, aanschouwelijke en duidelijke manier waarbij wordt gefocust op hetgeen je werkelijk moet kennen om te slagen in het jachtexamen.
Zeer interessant en leerrijk zijn de proefexamens samengesteld met dezelfde structuur als het officiële jachtexamen.
Het leidt geen twijfel dat de cursus jachtexamen-praktijk, die nog in voorbereiding is, op dezelfde practische en aanschouwelijke leest zal geschoeid zijn.
Ik kan dan ook niet anders dan dit initiatief sterk aanbevelen daar het zeker zal helpen tot het vormen van weidelijke jagers die weten waarmee ze bezig zijn.

Dr. A. Destickere
Dierenarts
Ere-Adviseur-generaal van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Gewezen bestuurslid HVV West-Vlaanderen en mede-afnemer van de practische proeven van het jachtexamen.

Andre Destickere

Aantekeningen

Bij de start van het examen krijg je enkele documenten:

 • antwoordformulier met de vermelding “Klad” – Groen
 • antwoordformulier met de vermelding “Origineel” – Wit
 • Een blanco formulier dat als kladpapier kan gebruikt worden

Je mag de documenten pas gebruiken, als je hier de toelating voor krijgt. Niet direct als je neerzit aan je tafeltje.

Aantekeningen Wapens

Het blanco formulier kan je als kladpapier gebruiken, en hier kan je net voor de start enkele aantekeningen maken om  bijvoorbeeld je tabellen in klad op te schrijven.

Hier een voorbeeld in doc en pdf formaat
– Aantekeningen (doc)
– Aantekeningen pdf.

Best maak je hierbij je eigen versie, die je dan ook optimaal kan opschrijven bij het begin van het examen.