Skip to main content
Jachtexamen 2024

Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet in 2024 een tweede examenmoment!

By 29 december 2023No Comments

Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet in 2024 een tweede examenmoment! Wie niet slaagt of niet kan deelnemen aan het eerste examen, die kan zich vanaf eind april inschrijven voor een theoretisch jachtexamen op zaterdag 1 juni 2024 in Leuven. Meer informatie volgt nog.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.

Leerstof

Het theoretische jachtexamen bestaat uit een schriftelijke proef met 60 meerkeuzevragen over drie vakken:

  • Vak 1: wetgeving
  • Vak 2: fauna
  • Vak 3: jachtwapens en munitie
     

Om te slagen moet u voor elk vak minstens de helft van de punten scoren. In totaal moet u minstens 60 procent behalen, dat staat gelijk aan een score van 36 op 60. Een correct antwoord levert één punt op, een blanco antwoord nul punten. Voor een fout antwoord wordt een half punt afgetrokken. 

Het theoretisch jachtexamen van 2023 behandelt de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, gaat het om de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2022. Voor wat betreft punt 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, kunt u de wetgeving in het document ‘officieuze coördinatie van de Vlaamse jachtreglementering en gerelateerde wetgeving’ terugvinden.

Meer info

Leave a Reply

Chat openen
Stel een vraag.